درباره شرکت

درباره ما

این مرکز آموزش خلبانی و دیگر دوره های عملیاتی را با هدف تحقق بخشیدن به رویای بچگی همگی ما که پرواز بوده آغاز نموده است و ما امروز رویای شما را به واقعیت میرسانیم .

از کلیه امکانات آموزشی مدرن و هواپیماهای آموزشی مدرن با دستگاههای ناوبری بسیار پیشرفته  و Brand new و سیمولاتور جهت آمورشهای خود استفاده میکند .

ما با انتخاب کادر آموزشی  با تجربه جهت آموزشهای تئوری و عملی  سعی به ارتقا دانش هواپیمایی نموده  ایم . ما سعی کرده ایم کلیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته را در اختیار شما قرار دهیم .

آسایش و رفاه اساتید و دانشجویان را در محیط آموزشی در نظر گرفته ومحیط را بگونه ای که توان یادگیری شما را ارتقا دهد مهیا نموده ایم . 

ما  در کادر زمینی و پروازی اساتید خانم و آقا را قرار داده ایم .

 چنانچه تمایل به طی دوره های زمینی بصورت خصوصی و فشرده داشته باشید ما میتوانیم این امکان را برای شما فراهم آوریم .