فروش هواپیما و قطعات آن

فروش هواپیما و قطعات هواپیما

 

نظر به مجاز نمودن ورود هواپیمای سبک و فوق سبک  این شرکت اعلام آمادگی نموده که هر نوع هواپیمای درخواستی شما و یا قطعات را وارد و  و در کشور ایران تحویل شما نماید. مشخصات هواپیمای در خواستی خود را در فرم ذیل وارد نمایید. پس از تکمیل فرم ذیل حداکثر تا یکهفته کاری با شما تماس گرفته خواهد شد.