مطالب

وبسایت جدید آموزش هوانوردی هما راه اندازی شد

وبسایت جدید آموزش هوانوردی هما راه اندازی شد . 

در راستای طرح های توسعه ای آموزش هوایی هما وب سایت جدید با امکانات جدید راه اندازی شد. در وب سایت جدید امکانات مختلفی جهت سهولت دسترسی به اطلاعات توسط بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

امکاناتی مانند نکات آموزشی، فروشگاه الکترونکی ، نقشه سایت ،  ثبت نام و ...  در صفحه اول از این قبیل هستند. امکانات بیشتری برای وب سایت در دست توسعه می باشد که به زودی به وب سایت افزوده خواهند شد.